Svensk TV4?
På Toten får jeg inn kanalene 36, 50 og 53 fra Sunne, med bra kvalitet, men kanal 39, der bl.a. TV4 befinner seg, får jeg ikke inn i det hele tatt. Kan det være andre sterke nok sendere etter Hedmarksgrensa der det kan være mulig å få inn TV4? Mener å huske at jeg ikke tok TV2 og TV4 i samme retning i den gamle analoge tiden? Andre grunner til at dette ikke fungerer?