Jeg lurer på om nettverkskontakten på Grundig 8860 PVR til RiksTV kan brukes til noe. Er det f.eks. mulig å kobble seg opp til den med en PC for å hente ut instpillt materiale?

Hva kan jeg bruke USB kontaktene til?

Bruksanvisningen som fulgte med var da relativ enkel må jeg si. Her er det ikke nevt om noe om ekstra funksjonalitet.