Mens pvr'en lar vente på seg får jeg prøve å skaffe en mottaker med timer mulighet. Vet den siste Grundigmottakeren har denne funksjonen men har noen av de andre det?