For å prøve å få opp/holde farten på utvikling av drivere/programvare for å kunne ta inn Norskt digitalt bakkenett både hva gjelder de frie (NRK) kanalene og RiksTV vil jeg gjerne oppfordre alle brukere med digitalt Hauppauge kort til å vise sin interesse i denne: http://www.hauppauge.se/forum/showthread.php?t=136 (eller andre) på Hauppauge Nordic sitt supportforum.

Kan vel også være aktuellt å gjøre dette på DVBViewer sitt forum.