Jeg har et problem med svakt signal på antennekabelen i en leilighet. Jeg har holdt på med oppussing og tok da i den forbindelse å skjulte antennekabelen bak listverket i taket for å slippe å ha den synlig. Når jeg da måtte flytte på noe antenneutak tok jeg like godt og kappet av den gamle kabelen og skjøtet på en ny kabel som jeg trakk frem til uttaket (hvor kabelen ble splittet med en 2-veis splitter slik at jeg fik et uttak på hver side av en vegg).
Dette har fungert fint ca 1 år, men for et par uker siden fikk jeg problemer. :-?

Så problemet er at jeg får for svakt signal til at bredbåndet fungerer skikkelig og fikk en tekniker fra Get til å komme. Han kunne da konstatere at det var svakt signal og at signalet ble hemmet ett eller annet sted på veien.

Så er spørsmålet hvor det er mest sannsynlig at problemet ligger:

1. I skjøten hvor jeg brukte en vanlig F-kontakt med et skjøtesstykke
2. I splitten (men jeg kan egenlig konstatere at det ikke er her for jeg har tatt vekk slpitteren og satt i en tilsvanrende F-kontakt med skjøtestykke slik at signalet går rett til det ene uttaket).
3. Selve antennekabelen (det er en standard Biltema antennekabel, koaks 75 ohm som er brukt). Jeg ser at det der forskjell på koakskabel for bredbånd og vanlig antennesignal, noe med signaltap over lengere strekninger).

Jeg har tenkt å åpne opp en listebit slik at jeg kommer til den første skjøten og evt skjøte på nytt. Men hva er det beste å bruke ved skjøting av slike koakskabler? Kan de loddes?

Hva er det beste å gjøre dersom jeg ønsker å splitte kabelen?

Jeg vil spørre først før jeg begynner å skjære i listverket i tilfelle det ikke har noe for seg. Alternativet er at jeg må få noen fra Get til å legge opp en helt ny kabel fra selve uttaket i gangen utenfor leliligheten (dette er i en boligblokk).