Hei. Jeg har skaffet meg Get digital-TV. Har vært i kontakt med Get flere ganger fordi det ofte tar 30 sekunder - 3 minutter å få fram bilde ved bytte av kanal. Noen ganger går det umiddelbart.

En kar på support der gav meg en kode (1539) der jeg fikk se signalindikatorene. De viser 98-100% hele tiden.

Jeg har feilmeldt dette to ganger. Begge gangene har Get bare sendt meg noe standardsvada i posten "vi har ingen tilsvarende feil i ditt område".

Dessuten: jeg har problem med at Get-boksen klipper bort for mye i topp og bunn av bildet. Jeg ser f.eks. bare halve NRK-logoen i topp. Jeg har en Pioneer 436 XDE. Har vært i kontakt med Pioneer ang. dette, men de sier at man ikke kan justere overscan og at det må være boksen det er noe feil med.

Har noen opplevd dette? Er PVR-boksen deres noe bedre når det gjelder hastighet på kanalbytte og har den mulighet for justering av beskjæringen av bildet?