Kom over denne pressemeldingen om en avtale mellom Norkring og Tandberg TV: http://www.tandbergtv.com/newsview.asp?n=758

Her står det blant annet at Trials of both standard definition (SD) and high definition (HD) digital television will start in January next year.
Hvis dette stemmer, betyr det samtidig overgang til MPEG4, og slutt på mottaket av norske kanaler for de med gamle MPEG2-bokser. Er det noen som vet noe mer om disse prøvesendingene?

Det står også The commercial roll-out of the SD service will commence in September 2007, ikke helt lovende for meg som hadde håpet på enkelte HD-programmer fra dag 1.