Hei!

Driver og pusser opp stua, og i den forbindelse har jeg behov for å "omorganisere" noe av antenneopplegget.

Pr. i dag ligger det en jordkabel inn til huset, som er skjøtet rett utenfor stueveggen. Derfra går det RG59 inn til kontakta i stua, og videre fra den til en endekontakt på soverommet.

Så er det sånn at vi ønsker å flytte kontakta i stua, samt få tv til et ekstra soverom. Da er spørsmålet om følgende går an:

Montere vanntett boks ute, med en to-veis splitter. Ta det ene signalet direkte til tv-uttak i stua med endekontakt. Det andre signalet går til soverom 1 med seriekontakt, og videre til soverom 2 med endekontakt.

Bruker trippelskjermet kabel av høy kvalitet, og Elko antennekontakter.

Legger ved en skisse som forklarer opplegget i dag, og hvordan vi ønsker det.Kan noen hjelpe meg?? :roll: