Opplever at fjernstyringen til CD kabel HD opptagere styrer mitt Vogels motoriserte TV stativ! Dette skjer ikke når stativ står i nullpunkt, men i alle andre posisjoner. Stativet går da i sist kjørte retning ved operering av funksjon på fjernstyring. Alle funksjonsknapper påvirker stativet. CD ble kontaktet, men ingenting de kan gjøre.
Noen forslag fra fagfolk på hvordan jeg kan løse dette problemet:?: