Jeg bruker ontv.dk til å skaffe meg xml filer for tv guide.
Men jeg mangler xml filer for TV Norge, Max og Fem.
Kan noen fortelle meg hvor jeg finner dette ?
Til å konvertere til WMC 7 bruker jeg " Big Screen", som fungerer utmerket.

Tor