I forrige uke kom en oppdatering av softwaren. Etter dette er bildet uskarpt(synes spesielt godt på logoene, f.eks Tv3) ved bruk av Scart for å se SD-sendinger så lenge HD er aktivert i oppsettet. Flere som har opplevde det samme?