Jeg er på utkikk etter en projektor som skal være velegnet til å vise fram fotografier/slide shows på.

I tillegg til gode farger og alt det sedvanlige, vil jeg gjerne ha "1:1 pixel mapping" - tilkoblede PCer bør kunne drive projektorens native oppløsning via HDMI.

Etter noen innledende forsøk sitter jeg med inntrykk av at oppløsningen 1280x720 er problematisk:

En MacBook UniBody via MDP->DVI->HDMI adapter ga valget "720p" som oppløsning, men uansett hva man prøvde på ble projektoren tydeligvis foret med 1280x800 - menylinjen var "over kanten".

En Vista-laptop opplevde liknende tendenser: Det nærmeste man kom 1280x720 var et bilde som virket å være 1440px bredt - laptopens native oppløsning.

Dette var en Epson EMP-TW700.

Er det noe merkelig med denne projektoren, eller er 1280x720 en ikke gangbar oppløsning for datamaskiner?

Jeg har sett i bruksanvisningen til diverse TVer at 1280x720 kun listes under "Video" og ikke under "PC", mens 1920x1080 derimot virker å være en "fullverdig PC-oppløsning" på linje med 1920x1200.

Hvis man er opptatt av "1:1" og tilkobling av PC, bør man unngå projektorer med 1280x720 og gå for de dyrere 1920x1080-modellene?