Inneholder alle projektorer kvikksølv ?

Evt hvilken inneholder det ikke ?