Lurer på om noen har noen meninger/erfaringer med føgende;

Forutsetninger;
Projektor som tv. Signal fra paraboldekoder som går via dvdopptaker.

Jeg har det slik i dag, men vurderer å oppgradere dvdopptakeren med en som har digital utgang for å bedre billedkvaliteten. (S-vhs pr idag.)

Problemstillingen blir da følgende;

Ser ut til at det kun er digitale uganger og ingen digitale innganger på disse opptakerne. Hvis man da kjøper en HD paraboldekoder, vil man jo ikke kunne koble denne til opptakeren for videresending av signal til projektor...

Noen som har samme problemstilling?