skulle i går slå på PJ-en, Benq 7800, men fekk ikkje kontakt med fjernkontrollen. Deretter såg ej at "power-light" som skal lyse oransjt når straumforsyninga er på, ikkje lyste. Prøvde å slå av og på strømforsyninga, og sjekka om kablane fungerte. Det gjorde dei. Fer fortsatt ingen livstegn frå PJ-en. Ka kan vere galt? Finns det ei sikring inne i PJ-en som kan vere gått?