Sanyo Z5 blir fra fabrikk levert med super standby-mode som fabrikk instilling. Dette gjoer at det ikke er mulig aa bruke IR-link, koden lar seg ikke sende igjennom. Moduleringsproblem? I service meny kan dette rettes ved aa endre gruppe 100, nr.4 til verdi 0 fra +1. Dette endrer standby-mode til Normal standby-mode. I et multirom/bilde system vil dette ha betydning for macro oppbygging.
Er det noen som sitter med komplett service manual for Z5 i PDF format?. Har selv noe.