Kan jeg bruke RGB-HV til scart når jeg skal koble til paraboltuner?