Hviulke av de to er best, siden mange mener Mitsubishi HC1100 DLP er bedre enn Optoma HD70 hvordaner er HC1100 kontra hd73???