Lest litt om såkalte "sortere enn sort" materialer som reflekterer minimalt med lys. Bruksområdene for disse er mange, men spesielt optikk og digital projektorer bør kunne dra god nytte av dette i fremtiden.

World's blackest material unveiled