Den metoden ser veldig grei ut Opus :-D
Min PJ er faktisk ganske identisk med den som er vist der..
takker