Eg har eit draper lerret som er 305 bredt,å som eg sitte 4 meter i fra nå.Problemet er at eg snart flytter,å maks avstand fra lerret til prosjektor blir nå på 3 meter.Eg lurer på om det finst noken linse som kan monterest på 7700 slik at bildet kan blåsast opp meir på mindre avstand.
Mvh Øistein.