Hvilken prosjektor har best egenskaper i forhold til prisen. Dvs. i forhold til bildekvalittet, kontrast , sort niva.

Hva som er sider og hva som er :x sider ved den

skal brukes til hjemme kino og tv bruk.

hva koster det å ha projektor i det lange løp. Er dette mere lønnsomt en en bak projektor-tv :!: .