Det begynner å bli svak antydning til rosa i lyse scener og grønnt i mørke scener. Ikke over hele bildeflaten, men 20 % på ventre side og en liten "runding" litt opp og til ventre for midten av bildet. Skyldes dette defekte paneler eller er det noe annet. Regner med at dette er en garantisak, men begynner å bli dyktig lei LCD nå. Min forrige PJ, en Ask C-60 fikk blått bilde. Og en kompis av meg har en AE-500 som begynner å bli blå...... Denne er også innenofr garantitiden tror jeg. Men det er skikkelig surt. Er virkelig LCD projer så dårlige?