Har planer om å kjøpe meg en HS-50, men lurer litt på hva som går an med hensyn til plassering.
Jeg har en rektangulær stue som er 8 meter lang og 4,5 meter bred. Kan jeg plassere HS-50 på midten (oppe under taket) av den ene sideveggen og da få et bra bilde på den ene endeveggen? I tillegg lurer jeg på hvor kraftig zoom projektoren har, da jeg vil krympe bildet en god del når den brukes til TV.