HAr problem med en NEC LT240K, kommer ikke inn på menu, får bare opp ett bilde på veggen som er masse loddrette streker. Lyset er veldig sterkt så jeg tror ikke pæren kan være gåen ? eller kan den det selv om den lyser, heller ingen feilmeldinger viser seg.? Har noen vært borit lignende......