Omtrent samme pris på disse Epsonmodellene tw5910 og tw3200. Skiller jo noen år, men er gammelmodellen akterutseilt? Ser det fremdeles selges endel av 3200. hører jo litt av hvert om kvalitetskontrollen på de nye Epsonene - er dette så relevant at 3200 bør velges?