Har en Epson TW4400, oppdaget tilfeldigvis at det har dukket opp en lilla linje/strek nederst i bildet, går hel veien fra den ene til den andre siden, er vel ikk mer enn ett par pikslet bred. Hva kan dette skyldes? støv? eller er det ett LCD panel som begynner å gå føyken? pæra har gått litt over 1000 timer.