nå skal min bg808s konvergeres ,jeg ønsker jo da å ha alt factory eller nullstilt om en vil.men hva kan man betrakte som å ha "nulla" ut sheimpflug
eller finnes det i det heletatt noe som er å betrakte som null i denne sammenhengen