har montert nye rør i min sony 1270, gjorde en "hard reset" på cpu og convergence board med dip swishene.Blått og grønt ligger riktig over hverandre ,mens rødt er for langt ute til høyre slik at jeg ikke får konvergert det (får melding owerflow).ser ut til at det røde ikke har test pattern i senter lengre.noen som vet
hvilken del /deler som endrer dette?