Det er nå engang slik at noen ganger spør man for å få bekreftet sine egne valg/preferanser - denne gangen gikk det ikke slik. Og det betyr kanskje at man har lært – ikke vet jeg.

Oppsummert sitter jeg igjen med den følelsen at for HT bruk er det dødt løp mellom BG808s og BG1208s. Det som av avgjørende for valget er kvaliteten på rørene. Teknologisk er det ikke så mye som skiller maskinene selv om 1208 er et knepp opp i forhold til 808 - slik tolker jeg svarene. Nå er det ikke så mange som har gitt tilbakemeldinger så man skal nok ikke dra konklusjonen så veldig langt heller da.

For begge maskinene er det normal rør slitasje som ligger på en mix av 9-8.