Med høyttalere/subber som spiller bass både foran og bak i rommet kommer du jo alltid til å få utfasing av noen frekvenser en eller annen plass i rommet, det er det ingen vei utenom. Du kan ikke få riktig fase overalt. Jeg vet ikke om dette er problemet ditt, men jeg tror denne problemstillingen er vanskelig å komme bort fra. Du sier at høyttalerne og subbene spiller i fase, men det er jo avhengig av posisjonen din i rommet (bortsett fra hvis de står på nesten samme sted). Og er faseforskyvningen lik over hele frekvensområdet som dekkes av både sub og høyttaler?