Heisann

Ser ut til at vi får mulighet til å bygge ut litt, og i den sammenhengen får jeg et nytt kjellerrom på ca. 20m2. Rommet blir avlangt (ca. 6,2 * 3,3 innvendig)

Jeg håper selvsagt at jeg skal få meg en hjemmekino her, men jeg får nok ikke et eget rom dedikert til kun det. Over tid vil nok prioriteringene endres og rommet tas over av den yngre generasjonen.

Vi planlegger å få tak i en entreprenør for å gjøre jobben (tilbygg med kjeller under).

Så det jeg lurer på er hva jeg bør ta med i beskrivelsen.

Kjelleren er nedgravd. Den ene langveggen tilstøter til resten av husets kjeller/underetasje. På denne veggen blir det en døråpning ca. midt på.

Jeg ønsker at veggen og døråpningen skal være slik at lyd fra rommet ikke fordeles i resten av huset.
Jeg ønsker god lydskille mellom kjelleren og etasjen over slik at lyd ikke går opp i rommene over.
Jeg ønsker materialer på veggene som er gode lydmessig sett (lite resonans)
Jeg ønsker at rommet skal kunne benyttes som og oppfattes som et normalt rom, ikke som en dedikert kino.
Jeg ønsker skjult anlegg for dragning av HT kabler til lavt foran til venstre, senter og høyre. Til høyt bak fra venstre, senter, høyre og fra høyt på midten for hver av sideveggene.

Noen gode forslag til hvordan disse kravene bør realiseres i en byggebeskrivelse?
Og selvsagt om det er andre ting jeg bør ta med her?

TEK