Jeg har tenkt å innstallere lyddør til min nye kino. Det er fra før to dobbeltdører i glass som skal fjernes. Åpningen den nye døren skal plasseres i er da 130cm.. Jeg vil derfor trenge en lyddør som har sidefelt.

Min håndtverker forteller at man ikke så lett får tak i dette, dvs Swedoor leverer ikke 40db dør med sidefelt. Jeg må da velge en dør som er 130cm bred - som blir for uestetisk.

<b>Tips til lyddør med sidefelt? minimum 35db reduksjon påkreves.</b>