Skal til å bygge ut huset. Å har dermed tanker om å bygge kino. Ideen er å bygge ut huset litt(trønderlån) noen meter. Så tenker jeg selv på å bygge kjeller under detter. Så jeg er litt intr. i størrelser på rommet på dette. Jeg ser for meg nå at rommet blir noe som 4X5 meter kanskje. Kan noen gi meg en hint på erfaringer i forhold til størrelse på rom.

Pekken