Om du er interessert i Green Glue i forbindelse med bygging av hjemmekino eller lytterom så ta kontakt med avshop. De lodder stemningen for å se om det er interesse for å ta inn Green Glue til Norge.

Kort fortalt er Green Glue et produkt som brukes mellom gipsplater i tak og vegg for å gi bedre støydemping. Les mer om Green Glue på http://www.greengluecompany.com/index.php


Gøran