Veggen som lerretet henger på blir ofte anbefalt å være i 65000K.

Er det noen som kan opplyse om fargekoden for dette?