Blir ikke skai litt svett å sitte i etter et par timer?