Legger ved link til noen foredrag angående kombinasjon lyd/bilde. (MP3)


http://www.lts.a.se/teknik/foredrag.html