Jeg har kjøpt inn fibergips for å lydisolere to små vegger med eksisterende stendere og spikerslag på 98 mm. Veggen på "utsiden" av rommet som blir isolert, altså veggene i naborommene, skal ikke rives. Av praktiske årsaker kan jeg heller ikke rive stenderne eller sette opp noen frittstående plater på utsiden, derfor blir det bare å isolere så tett som det er mulig mellom stenderne og spikerslagene. I tillegg til to lag med fibergips skal jeg bruke 70 mm Rockwool mellom dem, og da blir det knapt 5 mm til overs. Det er der spøsmålet kommer inn: Bør fibergipsplaten som sitter inn mot det eksisterende veggpanelet stå helt inntil baksiden av panelet, eller bør den heller flyttes ut noen millimeter ved å bruke selvklebende gummilister av den samme typen som man bruker på dører og vinduer? Jeg kommer til å skjære fibergipsplatene til så de er rundt 5-6 mm mindre enn rommene mellom stendere og spikerslag og fuge dem fast med silikon. I så fall blir det altså et romrom på ca. 3-5 mm mellom fibergipsplaten og baksiden av eksisterende veggpanel.

Hvis det ikke bør være tomrom mot ytterveggen, altså det rommet som lyden skal gå mist mulig ut til, bør jeg istedenfor ha det tomrommet inn mot veggen i det rommet lyden kommer fra, eller bør jeg unngå tomrom inn mot begge veggene og ha det mellom rockwoolen og fibergipsen?

I tillegg var dette var noen småsnåle plater. De er faset av på kantene, så de er bare 1 cm tykke, og ikke 12,5 cm, i de 3 cm langs kantene. Bør jeg kappe det bort, eller har det ikke så stor betydning?

Jeg er klar over at på grunn av stenderne vil dette dempe bassvibrasjoner dårlig, men jeg håper at det vil fjerne mest mulig av de høyere frekvensene.