Jeg har et teoretisk og teknisk spørsmål om romakustikk:

Ethvert LTI-system (linært tidsinvariant system) kan la seg fullstendig karakterisere av sin impulsrespons, f.eks. filter, høyttalere. Men systemet må være linært, dvs. ikke ha noen form for ulinæritet, altså forvrengning. Romakustikk kan også modelleres som et LTI-system for en gitt plassering av kilde og mottager.


Finnes det elementer i romakustikk som ikke har linær oppførsel? Er akustikk på midlere lyttevolum så og si linært? Altså vil en måling av impulsresponsen kunne simulere romakustikken med rimelig nøyaktighet?


@timc: Er dette noe du kan svare på?