Har planer om å bygge garasje neste år med kino/stue .
Tenker å bygge en "ekstra vegg", sånn jeg kan bygge inn frontene og center.
Hva ville vært det beste:
1. Bygge ramme og dekke med stoff på fra gulv til tak.
eller
2. Dekke rammen med sponplater/gipsplater, bortsett fra der høgtalerne skal være.