Hei,

I forbindelse med oppføring av kino-rom på loftstua, så har jeg bygget meg et av-skap der jeg trenger tips til hva jeg kan benytte som dør eller forheng. Tenker kanskje at et forheng kan skape bedre lufting? Det er allerede lufting i bunnen, mellom hyllene og i toppen..