Så en popkornmaskin i motorbørsen i dag som jeg tenkte noen sikkert har interese for.. Det var noe lager/ryddesalg greier så den er vel brukt tror jeg.Info. tlf 69970250 mob 91324762 holder til i sarpsborg hjemmeside
http://www.nbias.no