Jeg maa av plasshensyn "gjemme" prosjektoeren i en bod bak bakveggen i.f.m. dedikert hjemmekinorom, og ser i denne forbindelse paa aa sette inn en liten rute med optisk glass i bakveggen. Det virker som de stoerste fabrikantene er amerikanske og at det da blir snakk om import (se f.eks. her Online Catalog of Precision Optical Components - Edmund Optics.

Noen som har erfaringer med denne loesningen? Det hevdes forresten at lystap kun blir i stoerrelsessorden 2 - 4% og det kan jeg leve med om bildet blir stoerre. Det ser jo ogsaa mere elegant ut enn a ha en "boks" i taket samt at man kan senke plasseringen av prosjektoeren.