Er det mulig å lage lengre sekvenser enn de 5-6 stegene man får opp som standard? Ønsker noen sekvenser på opp mott 10 steg.

Kan man evt. lage macroer på andre måter?