Jeg tenker å installere et A-Bus-system, der lyd fra stue-stereoen spres til andre rom via nettverk.

Imidlertid ser jeg et mulig probelm med fjernkontroll:

A-Bus krever at kildeapparatene kobles til "sentralen" (forsterker eller hub) for fjernkontroll. For apparater som har minijack IR-inngang er dette greit nok, siden "øyet" på fronten fortsatt vil være ledig. Men et par av apparatene har ikke minijack-inngang, så "øyet" må dekkes av en emitter om fjernstyring over A-Bus skal være mulig.

Et annet mulig problem, er at noen kildeapparater står slik plassert at de trenger en IR-forlenger også til stuebruk, hvis makro-kommandoer fra fjernkontrollen skal virke skikkelig.

Er det mulig å feste to emittere på én IR-mottaker? Mottakerne på mange apparater er små; kanskje bare 5 mm i diameter.

Er det mulig å koble to kilder inn på én inngang (minijack eller emitterkabel)? Altså en fjernkontrollkabel fra A-Bus-systemet og en fra IR-forlengeren i stuen, via en y-splitt til minijack eller emitter-kabel koblet til tuner, spiller etc.?

En løsning kan kanskje være å klistre alle emittere fra A-Bus-systemet til en ekstra IR-mottaker på stuesystemet - slike mottakere har ofte en ganske stor overflate.

Noen som har erfaringer, eller solide tekniske kunnskaper, på dette området?