Jeg trenger en liten og lett lydopptaker for å ta opp intervjuer.

Den skal ligge midt på et vanlig konferansebord i helt vanlige, kjedelige konferanserom og ta opp en samtale mellom 3-4 personer som varer i 1-2 timer.

Skal gjennomføre 2-3 slike 1-2 times intervjuer per dag, så den bør helt klart ha god lagringsplass.

Har tidligere brukt en creative zen til samme formål, men den er ødelagt nå og blitt erstattet av en ipod.