Hei

Har Elko wireless sin RF baserte styring av lys i "kinoen".
Ønsker å styre disse via den vanlige fjernkontrollen. For å få til det tenker jeg å lage en liten enhet som leser av fjernkontrollens signaler og sender dem videre når gitte IR koder mottas.

Er det noen som vet hvilken RF-chip Elko bruker?
Vet den går på 868MHz, GFRS modulasjon, 1.2 kbps (om jeg husker rett), men vet å vite hva som er i enhetene tror jeg at jeg enklerer kan gjenskape riktig settings/kjøoe riktig RF-modul.