8) Dette er det jeg har satt sammen til nå hva blir pris på dette?
finner ikke pris opgitt på hjemme sidene deres


Gira Home Server 3 1Stk

Innfelt i veggen ,Gira Server Client 15,(Styrer alt i huset med toutch)1Stk

Innfelt i veggen ,Gira Info Terminal Touch(Info om de tekniske installasjonene med toutch) 1Stk

Bryter i veggen ,Gira sentralutkoplingsbryter,(Slår av alt his ønskelig med et trykk)1Stk

Bryter i veggen ,Gira funk romtemperaturføler, (Med lcd display med temp justering bad) 1Stk

Bryter i veggen ,Gira antennestikkontakt, 1Stk


Bryter i veggen ,Gira panikkbryter, 1Stk

Bryter i veggen ,Gira touchdimmer,10 Stk


Bryter i veggen ,Gira funk styrebryter persiene 1Stk

Kontakt i veggen ,Gira SCHUKO-stikkontakt med overspenningsvern 16Stk

ringeknapp med led ,Gira ringeknapp,1Stk

Transponder ,Gira Keyless In transponder, 1Stk